Základní služby:

- vedení účetnictví a daňové evidence

- zpracování podkladů pro DPH včetně vyplnění daňových přiznání

- kompletní vedení mzdové agendy a personalistiky

- zpracování všech ostatních daňových přiznání dle potřeby firmy

 

Doplňkové služby:

- přebírání a předávání dokladů přímo u zákazníka (v rámci města Opavy)

- odevzdávání zpracovaných hlášení na úřady

- zpracování statistických hlášení

- zastupování klienta na úřadech